previous pauseresume next

هفدهمین جلسه کمیته عفونت های تنفسی

فارسی

هفدهمین جلسه کمیته عفونت های تنفسی در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۲/۲۲ با حضور کلیه اعضا برگزار گردید .

در این جلسه آقای دکتر کیوان فر فوق تخصص بیماریهای ریوی اطفال بعنوان مدعو حضور یافته و مشکلات موجود در بخش بالینی بیماران سیستیک فیبروزیس را برشمردند.

 مقرر گردید پروژه های تحقیقاتی در راستای حل این معضلات با همکاری دو طرف به اجرا در آید .