previous pauseresume next

بازدید اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی از مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری

جلسه ای با حضور اعضا هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری در روز ۹۹/۱۰/۱۴ در مرکز تحقیقات با محوریت راه های همکاری مشترک دو واحد برگزار گردید.

جلسه مگا پروژه سیستیک فیبروزیس

جلسه ای جهت نگارش مگاپروژه سیستیک فیبروزیس در تاریخ ۹۹/۹/۲۳ با حضور آقایان دکتر کیوانفر ؛ دکتر رئیسی و خانم دکتر هوسپیان و کلیه پژوهشگران مرکز برگزار گردید.

اولین جلسه مرکز با شرکت فولاد مبارکه

اولین جلسه مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری  با شرکت فولاد مبارکه در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۳ در مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری برگزار گردید. در این جلسه در خصوص اهداف و روش اجرای پروژه مشترک بحث و تبادل نظر شد.

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۹/۱۶ با حضور اعضا و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید . بررسی پروپوزال های واصله و امور پژوهشی محور اصلی این جلسه بود.

دهمین جلسه مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری

دهمین جلسه مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۱ با حضور ریاست و پژوهشگران مرکز برگزار گردید.

راهنمای تشخیص و درمان کووید-۱۹

راهنمای تشخیص و درمان کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات بستری و سرپایی ....

این راهنما با تلاش و مشارکت جمعی از اساتید رشته های تخصصی و فوق تخصصی و کارشناسان وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی با تمرکز بر فلوچارت نحوه برخورد با بیماران در سطوح سرپایی و بستری تهیه شده است که در تاریخ شهریورماه ۱۳۹۹ به تصویب نهایی کمیته علمی ستاد کشوری مدیریت بیماری کرونا ویروس (کووید-۱۹) رسیده است. مقرر شده است که این راهنما با نظر کمیته علمی و براساس شواهد علمی و ارزیابی های میدانی (نظیر تعداد بیماران بستری, نتایج و میزان تجویز و مصرف دارو) در فواصل زمانی موردنیاز به روزرسانی شود.

پنجمین کنگره یوسرن در سال ۲۰۲۰ به میزبانی ایران

لینک ثبت نام کنگره

 

 

 

 ۱۷-۲۰ آبان ماه     ایران مال، تهران

دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری و عفونتهای بیمارستانی

دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گرمسیری و عفونتهای بیمارستانی در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۵/۱۲ برگزار گردید. بحث و تبادل نظر در خصوص پروپوزال های واصل شده به مرکز و قرائت شیوه نامه معاونت تحقیقات و فناوری از اهم موضوعات این جلسه بود.

طراحی اولیه مگا پروژه

جلسه ای با حضور آقای دکتر کیوانفر فوق تخصص ریه اطفال از مرکز پزشکی امام حسین به منظور طراحی مگا پروژه ای در زمینه بیماری کودکان در تاریخ ۹۹/۴/۲۹ در مرکز تحقیقات بیماریهای عفونب گرمسیری برگزار گردید.

جلسه معرفی برنامه نوسعه مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

جلسه ای با حضور اقای دکتر قیصری مدیر محترم توسعه و ارزیابی تحقیقات در خصوص معرفی برنامه توسعه مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری در تاریخ ۹۹/۴/۱۵ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی RSS